Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse

Uw Kind. Mijn Hulp. Onze Zorg.

De Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse is een kleinschalige praktijk aan huis met specialistische kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen met leerproblemen op de gebieden van lezen, spellen (waaronder dyslexie), taal, begrijpend lezen, rekenen en het ‘leren leren’.

In mijn praktijk richt ik me op het begeleiden van kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast bied ik ondersteuning aan (dyslectische) leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs die moeite hebben met vakken zoals Nederlands, de moderne vreemde talen en studievaardigheden.

Voor de komende tijd zijn geen nieuwe aanmeldingen mogelijk in verband met te lange wachttijden.

Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse

Uw Kind. Mijn Hulp. Onze Zorg.

De Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse is een kleinschalige praktijk aan huis met specialistische kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen met leerproblemen op de gebieden van lezen, spellen (waaronder dyslexie), taal, begrijpend lezen, rekenen en het ‘leren leren’.

In mijn praktijk richt ik me op het begeleiden van kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast bied ik ondersteuning aan (dyslectische) leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs die moeite hebben met vakken zoals Nederlands, de moderne vreemde talen en studievaardigheden.

Voor de komende tijd zijn geen nieuwe aanmeldingen mogelijk in verband met te lange wachttijden.